၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါပြီ။ အမှတ် (၄၅/၄၆)၊ ငွေလရောင်လမ်း၊ ဆရာစံတောင် (စံပြ) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ 09 5087875, 09 443748277, 09 796833124, 09 421006860