ပညာမော်ကွန်း ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း
၏ အစဉ်အလာ ဖြစ်သော စည်းကမ်း ပညာ
ကိုယုံကြည်မှသာလာရောက်အပ်နှံပါ။

Facebook Video